aközigazgatási eljárás során az ügyfél képviselete;

képviselet vagyonosodási vizsgálatban.